Sık Sorulan Sorular (Bildirim, Beyan ve Ödeme İşlemleri)

Plastik poşetlerin satışına ilişkin beyanlar internet üzerinden Bakanlığımızca hazırlanan Bildirim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Bildirim sistemine ulaşmak için ... ... Detay
Ocak ayında yapılan bildirimlerin; satışı takip eden Şubat ayı içinde 15 Şubat 2019'a kadar yapılması gerekmekte olup bildirimler için son tarih 15 Şubat 2019 dur. ... Detay
Ocak ayında yapılan satışların bildirimine yönelik ödemelerin; bildirim yapılan ayı takip eden ikinci ay olan Nisan ayı içerisinde (30 Nisan'a kadar) yapılması gerekmektedir. ... Detay
Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde belirlenen taban ücret 25 kuruş olup, satışların bu fiyattan yapılması esastır... ... Detay
Beyan dönemi içinde plastik poşet satın almayan ve plastik poşet satımı yapmayan satış noktaları beyanlarını https://ivd.gib.gov.tr web adresini kullanarak interaktif vergi dairesine kayıt olup (kayıtlı iseler mevcut kullanıcı adı ile), veri girişlerini “boş” bırakarak veya miktarlara “0 (sıfır) değeri girerek gerçekleştirebilirler. ... Detay
Plastik Poşet Beyan Sistemi bazen aşırı yoğunluktan hata vermektedir. Ancak bu hata mesajı daimi olarak devam ediyor ise giriş yapmaya çalışan şahıslar firmalarca kayıt tutmaya yetkilendirilmemiş olabilirler. Bu durumda, bağlı bulundukları vergi dairesine veya Gelir İdaresi Başkanlığına başvurarak yetkilerini kontrol etmeleri/güncellemeleri gerekmektedir. ... Detay
Plastik poşetlere ilişkin beyanname verilirken depolarında stok poşet bulunanlar söz konusu poşetleri satmamaları durumunda boş beyanname vereceklerdir. Veri girişinde temin yeri “Stoktan kullanım” şeklinde, temin edilen yerin TC/VK numarası yerine ise kendi TC/VK numaralarını girmeleri yeterli olacaktır. Boş beyan verecek olanlar; interaktif vergi dairesinde kayıt olup (kayıtlı iseler mevcut kullanıcı adı ile), beyanlarını gerçekleştireceklerdir. ... Detay
Plastik poşetlere ilişkin beyanname verilirken şubesi bulunan firmalar şubeleri aynı Vergi Kimlik Numarasına bağlı ise Adres kısmına Genel Merkez adresini kullanarak yanına kaç adet şubeleri olduğunu parantez içinde belirtmek suretiyle giriş yapıp, şubelerdeki toplam satışı yazarak işleme devam edeceklerdir. Ancak kayıtlar gerektiğinde ibraz edilmek üzere genel merkezlerinde ayrı ayrı tutulmak zorundadır. Farklı Vergi Kimlik Numarasına sahip satış noktaları ayrı ayrı giriş yapacaklardır. ... Detay
Ancak plastik poşet kullanımı mevcut olan tüm satış noktalarının beyan yükümlülüğü vardır. Belirli dönemlerde plastik poşet satın almayan veya stoğunda ki plastik poşetleri kullananlar ile plastik poşet satışı yapmamış tüm satış noktaları da beyanda bulunacaklardır. ... Detay
Plastik poşet üreticisi, ithalatçısı veya tedarikçileri Plastik Poşet Beyan Sistemi üzerinden değil Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden kayıt gerçekleştirecekler ve ambalaj bildiriminde bulunacaklardır. Bu işletmelerin Ambalaj Bilgi Sisteminde kayıtları yoksa faaliyet gösterdikleri İl Müdürlüklerimize başvurarak sisteme kayıt yaptırmaları gerekmektedir. ... Detay