Bildirim, Beyan ve Ödeme İşlemleri

Plastik poşet üreticisi, ithalatçısı veya tedarikçileri Plastik Poşet Beyan Sistemi üzerinden değil Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden kayıt gerçekleştirecekler ve ambalaj bildiriminde bulunacaklardır. Bu işletmelerin Ambalaj Bilgi Sisteminde kayıtları yoksa faaliyet gösterdikleri İl Müdürlüklerimize başvurarak sisteme kayıt yaptırmaları gerekmektedir. ... Detay
Beyan dönemi içinde plastik poşet satın almayan ve plastik poşet satımı yapmayan satış noktaları bu tür beyanlar için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye uygun hareket etmeleri gerekmektedir. ... Detay
Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde belirlenen taban ücret 25 kuruş olup, satışların bu fiyattan yapılması esastır... ... Detay
2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannamelerin verilme süresi 24/4/2019 tarihine ... ... Detay
Geri Kazanım Katılım Payı beyanname ve ödeme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülecek olup uygulamaya tabi olan satış noktalarının Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki plastik poşet satışlarına ilişkin beyanname ve ödeme işlemlerini Nisan ayı içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen usuller çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. ... Detay