Kullanıcı İşlemleri

Birim amirinin; izin, geçici görev ve hastalık gibi sebeplerle yerinde bulunamayacağı durumlarda, sorumluluğunda bulunan evrak işlemlerinin aksamaması için astına veya yatay birimde yer alan Birim amirine vekâlet verebilir. ... Detay
Kullanıcı, gelen evraklarını ve/veya hazırladığı,paraf veya imza atarak işlem yaptığı tüm yazışmaları Standart Dosya Planı (SDP) haricinde özel gruplama yöntemleri ile arşivleyebilir. Kişisel Arşiv fonksiyonu kullanıcıya özgü bir listedir. Kullanıcının oluşturmuş olduğu kişisel arşiv klasörü ve içerisindeki evraklar başka bir kullanıcı tarafından görüntülenemeyecektir. ... Detay