Sık Sorulan Sorular (Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar)

a. Firma/Kurum yetkilileri, b. Firma yetkilisi veya yetkili organı tarafından yetkilendirilmiş kişi, kurum veya şirketler ... Detay
Türkiye sınırları içerisinde taşınmazlara verilen 10 haneli numaralandırma bilgisidir. Oturduğunuz evin veya işyerinin bir kapı numarası bir de tekil UAVT kodu bulunmaktadır. Bu kod ile taşınmazlar tanınmaktadır. http://adreskodu.dask.gov.tr https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu ... Detay
UAVT kodu başka bir tesisin adresi olarak bildirilmesi durumunda aynı uavt kaydına başka bir tesis eklenemez. ... Detay
Tüzel kişiliklerin faaliyet alanlarına göre tehlike sınıflarının belirlendiği kodlama sistemi ve listesidir. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. ... Detay
1. Çevre Bilgi Sisteminde(online.cevre.gov.tr) Firma Yetkilisi olarak tanımlanmış kişiler TCKN ile e-devlet kapısından sisteme giriş yapar, 2. Hesap (Firma/Kurum) sayfasındaki >> Aktifleştirilebilecek(Firma/Kurum...)Listesinden, 3. Aktifleştirme istediği Firma/Kurum kaydını seçer, 4. Bilgileri güncelleyerek kaydı aktifleştirir. 5. Aktifleştirilebilecek(Firma/Kurum...)Listesinde yetkili/sorumlu olunan firma/kurum bulunmuyorsa, 6. “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, 7. Yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, 8. Bahse konu firmanın yetkilisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, 9. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır. ... Detay
1. Firma/Kurum Yetkilisi olarak sisteme giriş yapılır. 2. Öncelikle Firma/Kurum kaydı aktifleştirilmemişse aktifleştirme işlemi yapılır. 3. Tesis (Şube) sayfasında bulunan Tesis/Şube listesindeki Aktifleştirilecek Tesis seçilir. 4. Gerekli bilgiler güncellenerek aktifleştirme yapılır. 5. Aktifleştirilebilecek Tesis/Şube listesinde yetkili/sorumlu olunan Tesis/Şube bulunmuyorsa, 6. Bahse konu tesisin bağlı bulunduğu Firmanın yetkilisi tesisi aktifleştirebilir, 7. Aktifleştirme işleminin ardından tesislere yetkili ekleyebilir. ... Detay
1. Firma/Kurum Yetkilisi olarak sisteme giriş yapılır. 2. Hesap (Firma/Kurum) sayfasından Firma/Kurum kaydı seçilir, 3. Yetkililer sekmesine geçiş yapılır, 4. Yetkili ekle düğmesine basılır, 5. Açılan pencereye yetki verilecek kişinin TCKN numarası yazılır, 6. Ekle düğmesine basılır, açılan pencereden onaylama işlemi yapılır. 7. Yetkili olarak sisteme eklenen kişi e-devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yapar, 8. Yetkili olarak atandığını dair bilgileri inceler ve onaylar, 9. Atanan yetkili onay işleminin ardından bahse konu firma ve firmaya bağlı tüm tesisler ile işlem yapabilir. Önemli Not: Yetki verilecek kişi işleme başlamadan önce mutlaka sisteme giriş yapmış olmalıdır. ... Detay
1. Firma/Kurum Yetkilisi veya Tesis yetkilisi olarak sisteme giriş yapılır. 2. Tesis (Şube) sayfasında bulunan listeden tesis kaydı seçilir, 3. Yetkililer sekmesine geçiş yapılır, 4. Yetkili ekle düğmesine basılır, 5. Açılan pencereye yetki verilecek kişinin TCKN numarası yazılır, 6. Ekle düğmesine basılır, açılan pencereden onaylama işlemi yapılır. 7. Yetkili olarak sisteme eklenen kişi e-devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yapar, 8. Yetkili olarak atandığını dair bilgileri inceler ve onaylar, 9. Atanan yetkili onay işleminin ardından ilgili tesis ile işlem yapabilir. Önemli Not: Yetki verilecek kişi işleme başlamadan önce mutlaka sisteme giriş yapmış olmalıdır. ... Detay
1. Firmanız eski sistemden(online.cevre.gov.tr) hatalı vergi kimlik numarası veya mükerrer kayıtlar nedeniyle taşınmamış olabilir, bu durumda “Yardım Masası” üzerinden “Yeni Talep” açarak destek personeline ulaşabilirsiniz. 2. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) firmanın Yetkili T.C. Kimlik numarası alanında başka birinin T.C. Kimlik numarasının alanı yazıldığı durumda firma sadece bahse konu kişi üzerinde görüntülenir, 3. Bu durumda, 4. “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, 5. Yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, 6. Bahse konu firmanın yetkilisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, 7. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır. ... Detay