Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar

Tesis Devir Alma Başvurusu Kılavuzu ... Detay
Tesis Kısıtlı Kullanıcı Ekleme Kılavuzu ... Detay
Hesap(FirmaKurum) Kısıtlı Kullanıcı Ekleme Kılavuzu ... Detay
Hesap Bilgisi Sekmesi Kılavuzu ... Detay
Aktif Başvurular Sekmesi kılavuzu ... Detay
Video anlatım aşağıda yer almaktadır. ... Detay
"Yetkili Değişiklik Başvurusu" yetkilisi/sorumlusu olduğunuz sistemde kayıtlı ancak Hesap (Firma/Kurum) menüsünde görüntülenmeyen, aktif yetkilisi olmayan veya başka bir yetkilisi olan hesapların görüntülenebilmesi ve yönetilebilmesi için İl Müdürlüğü onayı ile tamamlanan bir başvurudur. Başvuru adımları; 1. Hesap (Firma/Kurum) sayfasından, 2. "Yetkili Değişik Başvurusu" başvurusu tuşuna tıklanır, 3. Açılan pencerede Yetkilisi/Sorumlusu olduğunuz Hesabın vergi kimlik numarası girilir, 4. "Yetki Belgesi" yüklenir, 5. Başvuru kaydedilir, 6. Sistem tarafından oluşturulan başvuru formu ile belirtilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulur, 7. Başvurunun onayına müteakip bahse konu firma başvuruyu yapan kişi tarafından yönetilebilir. ... Detay
1. Hesap (Firma/Kurum) sayfasında bulunan “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, 2. Yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, 3. Bahse konu firmanın yetkilisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, 4. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır. ... Detay
1. Hesap (Firma/Kurum) sayfasında bulunan “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, 2. Yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, 3. Bahse konu firmanın yetkilisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, 4. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır. ... Detay
1. Başvurunu yapmakta olduğunu Firma/Kurum’un yetkilisi olduğunuzu gösterir belgeleri eklemelisiniz. 2. Örnek: Ticaret Sicil Gazetesi, Firma/Tesis yetkilisinden alınmış vekaletname, Danışmanlık sözleşmesi vb. ... Detay
1. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) Firma Yetkilisi olarak tanımlanmış kişiler Firma/tesis aktifleştirebilir. 2. Aksi durumda eski sistemden taşınmış firmayı aktifleştirebilmek için, 3. Hesap (Firma/Kurum) sayfasında bulunan “Yetkili Değişiklik Başvurusu” yapılmalıdır. 4. “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, 5. Yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, 6. Bahse konu firmanın yetkilisi/danışmanı/çevre görevlisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, 7. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır. 8. Tesislerin aktifleştirilebilmesi için, 9. Tesisin bağlı olduğu firmanın yetkilisi sisteme giriş yapar, 10. İlgili tesise yetkili eklenebilir. ... Detay
1. Sistemi kullanmak isteyen yabancı uyruklu kişiler, 2. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına müracaat ederek “Yabancı Kimlik Numarası” edinebilir ve bu numara ile e-devlet üzerinden sisteme giriş yapabilir. Detaylı Bilgi için: https://www.nvi.gov.tr/ ... Detay
1. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) Tesis yetkilisi T.C. Kimlik numarası alanında sizin T.C. Kimlik numaranızın yer aldığı tüm tesisler sizinle ilişkilendirilerek Tesis (şube) sayfasında aktifleştirilebilecek tesis listesinde gösterilir. 2. Listede sizin yetkilisi/sorumlusu olmadığınız tesisler varsa, 3. İlgili tesisin yanında bulunan kaldır işlemi ile tesisin sizinle olan ilişkisi sistemden kaldırılır. ... Detay
1. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) Firma Yetkilisi olarak tanımlanmış kişiler Firma aktifleştirebilir. 2. Aksi durumda eski sistemden taşınmış firmayı aktifleştirebilmek için, 3. Hesap (Firma/Kurum) sayfasında bulunan “Yetkili Değişiklik Başvurusu” yapılmalıdır. 4. “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, 5. Yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, 6. Bahse konu firmanın yetkilisi/danışmanı/çevre görevlisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, 7. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır. ... Detay