Tüm Sorular

27.10.2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ... ... Detay
Yönetmeliğin Ek-4’ünde Sıfır Atık Belgesi puanlama kriterlerine ilişkin ... ... Detay
Sıfır atık yönetim sistemini kuranların Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde ... ... Detay
Yönetmeliğin belgelendirme ile ilgili hususlarının yer aldığı 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu maddelerinin yayımı tarihinden altı ay sonra ... ... Detay
Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda ... ... Detay
Sanayi Sicil Kanununa göre Sanayi Sicil Belgesine haiz işletmeler bu kapsamda değerlendirilmektedir. ... Detay
Sıfır Atık Yönetmeliğinin Ek-1/B listesinde “İş merkezi ve Ticari Plazalar” ifadesi ile ... ... Detay
Sıfır Atık Yönetmeliğinin Ek-1/B listesinde ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan sanayi tesislerinin ... ... Detay
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında ... ... Detay

Son Eklenen Sorular