Bildirim, Beyan ve Ödeme İşlemleri
Kendi ürettiği poşetin toptan satışını yapan firmalar ve toptan poşet satışı yapan firmalar; bayiliklere irsaliye ile gönderdikleri poşetleri beyan etmek zorunda mı?

Plastik poşet üreticisi, ithalatçısı veya tedarikçileri Plastik Poşet Beyan Sistemi üzerinden değil Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden kayıt gerçekleştirecekler ve ambalaj bildiriminde bulunacaklardır. Bu işletmelerin Ambalaj Bilgi Sisteminde kayıtları yoksa faaliyet gösterdikleri İl Müdürlüklerimize başvurarak sisteme kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Detay

Bildirim, Beyan ve Ödeme İşlemleri
Ürün satışında poşet kullanmayan satış noktaları beyan verecekler mi?

Ancak plastik poşet kullanımı mevcut olan tüm satış noktalarının beyan yükümlülüğü vardır. Belirli dönemlerde plastik poşet satın almayan veya stoğunda ki plastik poşetleri kullananlar ile plastik poşet satışı yapmamış tüm satış noktaları da beyanda bulunacaklardır.

Detay

Bildirim, Beyan ve Ödeme İşlemleri
Tek bir vergi kimlik numarası ile birçok işletmesi bulunan firmalar; bildirimlerini ne şekilde yapacak Türkiye genelinde bulunan tüm mağazaların toplu beyan mı vermesi gerekiyor?

Plastik poşetlere ilişkin beyanname verilirken şubesi bulunan firmalar şubeleri aynı Vergi Kimlik Numarasına bağlı ise Adres kısmına Genel Merkez adresini kullanarak yanına kaç adet şubeleri olduğunu parantez içinde belirtmek suretiyle giriş yapıp, şubelerdeki toplam satışı yazarak işleme devam edeceklerdir. Ancak kayıtlar gerektiğinde ibraz edilmek üzere genel merkezlerinde ayrı ayrı tutulmak zorundadır. Farklı Vergi Kimlik Numarasına sahip satış noktaları ayrı ayrı giriş yapacaklardır.

Detay

Bildirim, Beyan ve Ödeme İşlemleri
Poşet satmayan ancak deposunda poşet stoku olanlar beyanı nasıl yapacak, sadece stoklarında bulunan poşetlerin beyanını mı yapacaklar?

Plastik poşetlere ilişkin beyanname verilirken depolarında stok poşet bulunanlar söz konusu poşetleri satmamaları durumunda boş beyanname vereceklerdir. Veri girişinde temin yeri “Stoktan kullanım” şeklinde, temin edilen yerin TC/VK numarası yerine ise kendi TC/VK numaralarını girmeleri yeterli olacaktır. Boş beyan verecek olanlar; interaktif vergi dairesinde kayıt olup (kayıtlı iseler mevcut kullanıcı adı ile), beyanlarını gerçekleştireceklerdir.

Detay

Bildirim, Beyan ve Ödeme İşlemleri
İnteraktif vergi dairesi üzerinden yapılan başvurularda sistemin “HATA VERMESİ” VE “YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR” uyarısı alındığında ne yapılmalıdır?

Plastik Poşet Beyan Sistemi bazen aşırı yoğunluktan hata vermektedir. Ancak bu hata mesajı daimi olarak devam ediyor ise giriş yapmaya çalışan şahıslar firmalarca kayıt tutmaya yetkilendirilmemiş olabilirler. Bu durumda, bağlı bulundukları vergi dairesine veya Gelir İdaresi Başkanlığına başvurarak yetkilerini kontrol etmeleri/güncellemeleri gerekmektedir.

Detay

Bildirim, Beyan ve Ödeme İşlemleri
Plastik poşet alımı ve satışı yapılmayan dönemlerde bildirimler nasıl yapılacak?

Beyan dönemi içinde plastik poşet satın almayan ve plastik poşet satımı yapmayan satış noktaları beyanlarını https://ivd.gib.gov.tr web adresini kullanarak interaktif vergi dairesine kayıt olup (kayıtlı iseler mevcut kullanıcı adı ile), veri girişlerini “boş” bırakarak veya miktarlara “0 (sıfır) değeri girerek gerçekleştirebilirler.

Detay

Ücrete Tabi Poşet Özellikleri ve Sıfır Atık Logosu
Plastik poşetler üzerinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımı ile satış noktalarına ait marka ve logoların kullanımında uygulama nasıl olacak?

Ücretlendirmeye tabi olan tüm poşetlerin yüzeylerinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanılması önerilmekte olup ...

Detay

Ücrete Tabi Poşet Özellikleri ve Sıfır Atık Logosu
Ücretlendirmeye tabi tutulan plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olmak zorunluluğunun uygulanması nasıl olacaktır?

Usul ve Esaslar kapsamında yer alan ve ücretli olarak verilmesi plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olması gerekmekte olup ...

Detay

Poşet Uygulaması İletişim Bilgileri
İletişim Kanallarımız

İletişim kanallarımız için ...

Detay

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi
Denetim Yapılıyor Mu? Cezası Nedir?

Satış belgesi düzenleme zorunluluğu kapsamında yapılan işlemler neticesinde ...

Detay

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi
Uygulama Ne Kadar Sürecek?

Uygulama Kanun gereği düzenli olarak devam edecektir.

Detay

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi
Çift kat kalınlık ve Mikron ne demektir?

Çift Kat Kalınlık, mikron ve ebat ölçümü için örnekler aşağıda yer almaktadır...

Detay

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamasındaki Beklenti Nedir?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile maksadımız yasaklamak değil, kısıtlamaktır. Hedeflerimiz; 2018 yılında 440 adet/kişi olan kullanım değerini, 2019 Yılı için 90 adet/kişi, 2025 Yılı için 40 adet/kişi’ye indirgemek ve Avrupa Birliği değerlerine ulaşmaktır.

Detay

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi
Plastik Poşetler Neden Ücretlendirildi? Dayanağı Nedir?

29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu husus 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13'te " Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kay-naklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler ...

Detay

Ücrete Tabi Poşet Özellikleri ve Sıfır Atık Logosu
Poşetlerin üzerinde yer alması gereken Sıfır Atık Logosuna nereden ulaşabilirim?

Sıfır Atık logosuna ulaşmak için ...

Detay

Ücretlendirmeye Tabi ve Ücretlendirmeden Muaf Poşetler
Plastik poşetten tamamen vazgeçerek başka materyallerden üretilen poşete geçenler Bakanlığa nasıl bir bildirimde bulunacaktır?

Eğer söz konusu satış noktaları 1 Ocak 2019’dan itibaren bir müddet plastik poşet satışı gerçekleştirdiler ise faaliyet gösterdikleri aylara ilişkin bildirimlerini Bildirim sistemi üzerinden yapmakla ve plastik poşetten tamamen vazgeçtiği tarihi yine ilgili sisteme girmekle yükümlüdür.

Detay

Ücretlendirmeye Tabi ve Ücretlendirmeden Muaf Poşetler
Plastik poşetler haricinde kalan (Kağıt, Karton, Tekstil vb malzemeden imal) taşıma torbalarına/poşetlerine ücret uygulayan satış noktaları için uygulama nasıl işleyecek?

Bakanlığımız tarafından sadece belirli plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik düzenleme ve sınırlama getirilmiş olup plastik poşetler haricinde kalan (Kağıt, Karton, tekstil vb malzemeden imal) taşıma torbalarına/poşetlerine uygulanan/uygulanacak olan ücretler Satış Noktalarının kendi kararına bağlıdır.

Detay

Bildirim, Beyan ve Ödeme İşlemleri
Plastik poşetleri 25 kuruştan fazla fiyata satan satış noktaları için uygulama nasıl işleyecek?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde belirlenen taban ücret 25 kuruş olup, satışların bu fiyattan yapılması esastır...

Detay

Bildirim, Beyan ve Ödeme İşlemleri
2019 Ocak ayı içinde yapılan satışların bildirimine ilişkin ödemeler ne zaman yapılacak? Ödemeler için son tarih nedir?

Ocak ayında yapılan satışların bildirimine yönelik ödemelerin; bildirim yapılan ayı takip eden ikinci ay olan Nisan ayı içerisinde (30 Nisan'a kadar) yapılması gerekmektedir.

Detay

Bildirim, Beyan ve Ödeme İşlemleri
2019 Ocak ayı içinde yapılan satışların bildirimi ne zaman yapılacak? Bu bildirimler için son tarih nedir?

Ocak ayında yapılan bildirimlerin; satışı takip eden Şubat ayı içinde 15 Şubat 2019'a kadar yapılması gerekmekte olup bildirimler için son tarih 15 Şubat 2019 dur.

Detay

Bildirim, Beyan ve Ödeme İşlemleri
Bildirim ve beyan işlemlerini nasıl ve ne zaman yapacağım?

Plastik poşetlerin satışına ilişkin beyanlar internet üzerinden Bakanlığımızca hazırlanan Bildirim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Bildirim sistemine ulaşmak için ...

Detay

Ücrete Tabi Poşet Özellikleri ve Sıfır Atık Logosu
Plastik poşetlerde barkod uygulaması nasıl gerçekleştirilecektir?

Plastik poşetlerin satışa tabi ürün olarak tanımlanması amacıyla barkod uygulaması yapılmaktadır. Söz konusu barkodun ...

Detay

Ücrete Tabi Poşet Özellikleri ve Sıfır Atık Logosu
Ücrete tabi plastik poşetlerin sağlaması gereken özellikler nelerdir?

31/3/2019 tarihinden itibaren ücrete tabi plastik poşetler ...

Detay

Ücretlendirmeye Tabi ve Ücretlendirmeden Muaf Poşetler
Uzaktan satışlarda uygulama nasıl yapılacak?

Uzaktan / mesafeli / online satış işlemi gerçekleştiren tüm firmaların 31 Mart 2019 tarihine kadar alternatif taşıma ekipmanı temin etmesi zorunludur. Bu süre dahilinde ve sonrasında kullanıcı veya tüketiciye plastik poşet isteyip istemediği sorulmalıdır. Tüketici tarafından plastik poşet seçeneği tercih edilmesi halinde poşetlerin satışı zorunludur.

Detay

Ücretlendirmeye Tabi ve Ücretlendirmeden Muaf Poşetler
Kargo poşetleri ve Kargo işlemleri için kullanılan poşetler konusunda uygulama nasıl olacak?

Kargo işlemleri için kargo firmaları tarafından kullanılan plastik kargo poşetleri ücretlendirmeden muaftır. Aynı şekilde, Kargo firmalarının kendi poşetleri veya göndericilerin (firma veya bireysel) kendi plastik kargo poşetleri ile gönderilmek üzere ...

Detay

Ücretlendirmeye Tabi ve Ücretlendirmeden Muaf Poşetler
Gıda hijyeni bakımından ücretli olarak satıştan muaf tutulan poşetler için kriterler nelerdir? Uygulama nasıl olacaktır?

Gıda hijyeni bakımından, satış noktalarında ...

Detay

Ücretlendirmeye Tabi ve Ücretlendirmeden Muaf Poşetler
Zorunlu Ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetler hangileridir?

Usul ve Esasların” 2.Maddesinin 2.Fıkrasında ayrı ayrı tanımlandığı üzere ...

Detay

Ücretlendirmeye Tabi ve Ücretlendirmeden Muaf Poşetler
Zorunlu Ücretlendirmeye Tabi Olan Plastik Poşetler Hangileridir?

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen “plastik poşet” tanımı kapsamında kalan poşetlerin tamamı ücretlendirmeye tabi olup bu ücretlendirmeden muaf tutulan plastik poşetler ...

Detay

Sık Sorulan Sorular (Son Eklenen 15 Soru)

Plastik poşet üreticisi, ithalatçısı veya tedarikçileri Plastik Poşet Beyan Sistemi üzerinden değil Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden kayıt gerçekleştirecekler ve ambalaj bildiriminde bulunacaklardır. Bu işletmelerin Ambalaj Bilgi Sisteminde kayıtları yoksa faaliyet gösterdikleri İl Müdürlüklerimize başvurarak sisteme kayıt yaptırmaları gerekmektedir. ... Detay
Ancak plastik poşet kullanımı mevcut olan tüm satış noktalarının beyan yükümlülüğü vardır. Belirli dönemlerde plastik poşet satın almayan veya stoğunda ki plastik poşetleri kullananlar ile plastik poşet satışı yapmamış tüm satış noktaları da beyanda bulunacaklardır. ... Detay
Plastik poşetlere ilişkin beyanname verilirken şubesi bulunan firmalar şubeleri aynı Vergi Kimlik Numarasına bağlı ise Adres kısmına Genel Merkez adresini kullanarak yanına kaç adet şubeleri olduğunu parantez içinde belirtmek suretiyle giriş yapıp, şubelerdeki toplam satışı yazarak işleme devam edeceklerdir. Ancak kayıtlar gerektiğinde ibraz edilmek üzere genel merkezlerinde ayrı ayrı tutulmak zorundadır. Farklı Vergi Kimlik Numarasına sahip satış noktaları ayrı ayrı giriş yapacaklardır. ... Detay
Plastik poşetlere ilişkin beyanname verilirken depolarında stok poşet bulunanlar söz konusu poşetleri satmamaları durumunda boş beyanname vereceklerdir. Veri girişinde temin yeri “Stoktan kullanım” şeklinde, temin edilen yerin TC/VK numarası yerine ise kendi TC/VK numaralarını girmeleri yeterli olacaktır. Boş beyan verecek olanlar; interaktif vergi dairesinde kayıt olup (kayıtlı iseler mevcut kullanıcı adı ile), beyanlarını gerçekleştireceklerdir. ... Detay
Plastik Poşet Beyan Sistemi bazen aşırı yoğunluktan hata vermektedir. Ancak bu hata mesajı daimi olarak devam ediyor ise giriş yapmaya çalışan şahıslar firmalarca kayıt tutmaya yetkilendirilmemiş olabilirler. Bu durumda, bağlı bulundukları vergi dairesine veya Gelir İdaresi Başkanlığına başvurarak yetkilerini kontrol etmeleri/güncellemeleri gerekmektedir. ... Detay
Beyan dönemi içinde plastik poşet satın almayan ve plastik poşet satımı yapmayan satış noktaları beyanlarını https://ivd.gib.gov.tr web adresini kullanarak interaktif vergi dairesine kayıt olup (kayıtlı iseler mevcut kullanıcı adı ile), veri girişlerini “boş” bırakarak veya miktarlara “0 (sıfır) değeri girerek gerçekleştirebilirler. ... Detay
Ücretlendirmeye tabi olan tüm poşetlerin yüzeylerinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanılması önerilmekte olup ... ... Detay
Usul ve Esaslar kapsamında yer alan ve ücretli olarak verilmesi plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olması gerekmekte olup ... ... Detay
İletişim kanallarımız için ... ... Detay
Satış belgesi düzenleme zorunluluğu kapsamında yapılan işlemler neticesinde ... ... Detay
Uygulama Kanun gereği düzenli olarak devam edecektir. ... Detay
Çift Kat Kalınlık, mikron ve ebat ölçümü için örnekler aşağıda yer almaktadır... ... Detay
Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile maksadımız yasaklamak değil, kısıtlamaktır. Hedeflerimiz; 2018 yılında 440 adet/kişi olan kullanım değerini, 2019 Yılı için 90 adet/kişi, 2025 Yılı için 40 adet/kişi’ye indirgemek ve Avrupa Birliği değerlerine ulaşmaktır. ... Detay
29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu husus 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13'te " Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kay-naklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler ... ... Detay