Tüm Sorular

Belgenet uygulamasını Mozilla Firefox aracılığıyla kullanan personellerimizin en sık karşılaştığı sorunlardan birisi de önizlemesi yapılan evrağın sağ tarafta yer alan bölümde görüntülenmesi yerine otomatik olarak indirme işlemini yapılmasıdır. ... Detay
Belgenet üzerinde her amir, kendisine bağlı birimlerin ve bu birimlerde çalışan personellerin yaptığı evrak işlemleri ile ilgili rapor alabilir. Amir: Şube müdürü ve üzeri kadro ile Belgenet Birim Proje Sorumlusu tarafından kendisine amir yetkisi verilmiş kişilerdir. ... Detay
Sistemden bırakılan vekâlet sonrasında vekâleti alan kişinin vekâleten gerçekleştirmiş olduğu işlemler detaylı olarak raporlanabilmektedir. Rapora ulaşabilmek için: ... Detay
Kayıtlı elektronik posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir. ... Detay
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; Bakanlıkların taşra teşkilatları ile ve taşra teşkilatlarının kendi aralarındaki teknik nitelikte olmayan yazışmaları valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla yürütülmekte olup, teknik nitelikte olmayan yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla Bakanlığınız tarafından e-Otoban projesi geliştirildiği bilinmektedir. ... Detay
Birim amirinin; izin, geçici görev ve hastalık gibi sebeplerle yerinde bulunamayacağı durumlarda, sorumluluğunda bulunan evrak işlemlerinin aksamaması için astına veya yatay birimde yer alan Birim amirine vekâlet verebilir. ... Detay
Kullanıcı, gelen evraklarını ve/veya hazırladığı,paraf veya imza atarak işlem yaptığı tüm yazışmaları Standart Dosya Planı (SDP) haricinde özel gruplama yöntemleri ile arşivleyebilir. Kişisel Arşiv fonksiyonu kullanıcıya özgü bir listedir. Kullanıcının oluşturmuş olduğu kişisel arşiv klasörü ve içerisindeki evraklar başka bir kullanıcı tarafından görüntülenemeyecektir. ... Detay
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; Bakanlıkların taşra teşkilatları ile ve taşra teşkilatlarının kendi aralarındaki teknik nitelikte olmayan yazışmaları valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla yürütülüldüğünden, teknik nitelikte olmayan yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca geliştirilen e-Otoban projesi ile.. ... Detay
Mozilla firefoxun son sürümünde editörde hazırlanan evrakların içerik bölümünde bazı problemler yaşanmaktadır. Bu sorunu genel olarak editörde gözüken ancak evrak gösterde görünmeyen içerikler şeklinde tanımlayabiliriz. Özellikle word ve pdfden kopyalanan metinlerde yaşadığımız sorunu aşağıdaki adımları takip ederek düzeltebilirsiniz. ... Detay
"Belgenet kullanan Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatımız Birimleri kendi aralarında yaptıkları yazışmaların takibini sistem içerisinden yapabilmektedir. " ... Detay
Bir taslağı bütünüyle (editör içerisindeki metin, evrak bilgileri, ekleri, ilgileri vb. ) şablon olarak kaydedilebilmekte ve kaydedilen bu şablon her yeni evrak oluşturma işleminde kullanılabilmektedir.Böylece kullanıcı benzer yazışmaları (yıllık izin, görev oluru vb.) küçük değişikliklerle hızlı bir şekilde tekrar akışa sokabilmektedir. ... Detay
Ohal sürecinde devlet memurlarının yurtdışına çıkış izni özel prosedüre bağlanmış olup belge üzerinde doğrulama kodu olmadan sınır kapılarında işlem yapılmamaktadır. ... Detay