Bildirim, Beyan ve Ödeme İşlemleri
Kendi ürettiği poşetin toptan satışını yapan firmalar ve toptan poşet satışı yapan firmalar; bayiliklere irsaliye ile gönderdikleri poşetleri beyan etmek zorunda mı?

Plastik poşet üreticisi, ithalatçısı veya tedarikçileri Plastik Poşet Beyan Sistemi üzerinden değil Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden kayıt gerçekleştirecekler ve ambalaj bildiriminde bulunacaklardır. Bu işletmelerin Ambalaj Bilgi Sisteminde kayıtları yoksa faaliyet gösterdikleri İl Müdürlüklerimize başvurarak sisteme kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Detay

Bildirim, Beyan ve Ödeme İşlemleri
Plastik poşet alımı ve satışı yapılmayan dönemlerde bildirimler nasıl yapılacak?

Beyan dönemi içinde plastik poşet satın almayan ve plastik poşet satımı yapmayan satış noktaları bu tür beyanlar için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

Detay

Ücrete Tabi Poşet Özellikleri ve Sıfır Atık Logosu
Plastik poşetler üzerinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımı ile satış noktalarına ait marka ve logoların kullanımında uygulama nasıl olacak?

Ücretlendirmeye tabi olan tüm poşetlerin yüzeylerinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanılması önerilmekte olup ...

Detay

Ücrete Tabi Poşet Özellikleri ve Sıfır Atık Logosu
Ücretlendirmeye tabi tutulan plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olmak zorunluluğunun uygulanması nasıl olacaktır?

Usul ve Esaslar kapsamında yer alan ve ücretli olarak verilmesi plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olması gerekmekte olup ...

Detay

Poşet Uygulaması İletişim Bilgileri
İletişim Kanallarımız

İletişim kanallarımız için ...

Detay

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi
Denetim Yapılıyor Mu? Cezası Nedir?

Satış Noktalarının plastik poşetlere yönelik uygulamaları Bakanlığımız ve İl Müdürlüklerimizce denetlenmekle birlikte...

Detay

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi
Uygulama Ne Kadar Sürecek?

Uygulama Kanun gereği düzenli olarak devam edecektir.

Detay

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi
Çift kat kalınlık ve Mikron ne demektir?

Çift Kat Kalınlık, mikron ve ebat ölçümü için örnekler aşağıda yer almaktadır...

Detay

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamasındaki Beklenti Nedir?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile maksadımız yasaklamak değil, kısıtlamaktır. Hedeflerimiz; 2018 yılında 440 adet/kişi olan kullanım değerini, 2019 Yılı için 90 adet/kişi, 2025 Yılı için 40 adet/kişi’ye indirgemek ve Avrupa Birliği değerlerine ulaşmaktır.

Detay

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi
Plastik Poşetler Neden Ücretlendirildi? Dayanağı Nedir?

29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu husus 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13'te " Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kay-naklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler ...

Detay

Ücrete Tabi Poşet Özellikleri ve Sıfır Atık Logosu
Poşetlerin üzerinde yer alması gereken Sıfır Atık Logosuna nereden ulaşabilirim?

Sıfır Atık logosuna ulaşmak için ...

Detay

Ücretlendirmeye Tabi ve Ücretlendirmeden Muaf Poşetler
Plastik poşetten tamamen vazgeçerek başka materyallerden üretilen poşete geçenler Bakanlığa nasıl bir bildirimde bulunacaktır?

Eğer söz konusu satış noktaları 1 Ocak 2019’dan itibaren bir müddet plastik poşet satışı gerçekleştirdiler ise faaliyet gösterdikleri aylara ilişkin bildirimlerini Bildirim sistemi üzerinden yapmakla ve plastik poşetten tamamen vazgeçtiği tarihi yine ilgili sisteme girmekle yükümlüdür.

Detay

Ücretlendirmeye Tabi ve Ücretlendirmeden Muaf Poşetler
Plastik poşetler haricinde kalan (Kağıt, Karton, Tekstil vb malzemeden imal) taşıma torbalarına/poşetlerine ücret uygulayan satış noktaları için uygulama nasıl işleyecek?

Bakanlığımız tarafından sadece belirli plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik düzenleme ve sınırlama getirilmiş olup plastik poşetler haricinde kalan (Kağıt, Karton, tekstil vb malzemeden imal) taşıma torbalarına/poşetlerine uygulanan/uygulanacak olan ücretler Satış Noktalarının kendi kararına bağlıdır.

Detay

Bildirim, Beyan ve Ödeme İşlemleri
Satış noktalarında plastik poşet satışına istinaden tüketiciden/kullanıcıdan ne kadar ücret talep edilecektir?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde belirlenen taban ücret 25 kuruş olup, satışların bu fiyattan yapılması esastır...

Detay

Bildirim, Beyan ve Ödeme İşlemleri
Plastik poşetlere ilişkin beyan ve ödeme dönemleri nelerdir ve söz konusu ödemeler nereye yapılacaktır?

22.02.2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Satış Noktaları tarafından...

Detay

Bildirim, Beyan ve Ödeme İşlemleri
Bildirim ve beyan işlemlerini nasıl ve ne zaman yapacağım?

Geri Kazanım Katılım Payı beyanname ve ödeme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülecek olup uygulamaya tabi olan satış noktalarının Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki plastik poşet satışlarına ilişkin beyanname ve ödeme işlemlerini Nisan ayı içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen usuller çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Detay

Ücrete Tabi Poşet Özellikleri ve Sıfır Atık Logosu
Plastik poşetlerde barkod uygulaması nasıl gerçekleştirilecektir?

Plastik poşetlerin satışa tabi ürün olarak tanımlanması amacıyla barkod uygulaması yapılmaktadır. Söz konusu barkodun ...

Detay

Ücrete Tabi Poşet Özellikleri ve Sıfır Atık Logosu
Ücrete tabi plastik poşetlerin sağlaması gereken özellikler nelerdir?

30/06/2019 tarihinden itibaren ücrete tabi plastik poşetler ...

Detay

Ücretlendirmeye Tabi ve Ücretlendirmeden Muaf Poşetler
Uzaktan satışlarda uygulama nasıl yapılacak?

Uzaktan / mesafeli / online satış işlemi gerçekleştiren tüm firmaların 31 Mart 2019 tarihine kadar alternatif taşıma ekipmanı temin etmesi zorunludur. Bu süre dahilinde ve sonrasında kullanıcı veya tüketiciye plastik poşet isteyip istemediği sorulmalıdır. Tüketici tarafından plastik poşet seçeneği tercih edilmesi halinde poşetlerin satışı zorunludur.

Detay

Ücretlendirmeye Tabi ve Ücretlendirmeden Muaf Poşetler
Kargo poşetleri ve Kargo işlemleri için kullanılan poşetler konusunda uygulama nasıl olacak?

Kargo işlemleri için kargo firmaları tarafından kullanılan plastik kargo poşetleri ücretlendirmeden muaftır. Aynı şekilde, Kargo firmalarının kendi poşetleri veya göndericilerin (firma veya bireysel) kendi plastik kargo poşetleri ile gönderilmek üzere ...

Detay

Ücretlendirmeye Tabi ve Ücretlendirmeden Muaf Poşetler
Gıda hijyeni bakımından ücretli olarak satıştan muaf tutulan poşetler için kriterler nelerdir? Uygulama nasıl olacaktır?

Gıda hijyeni bakımından, satış noktalarında ...

Detay

Ücretlendirmeye Tabi ve Ücretlendirmeden Muaf Poşetler
Zorunlu Ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetler hangileridir?

Usul ve Esasların” 2.Maddesinin 2.Fıkrasında ayrı ayrı tanımlandığı üzere ...

Detay

Ücretlendirmeye Tabi ve Ücretlendirmeden Muaf Poşetler
Zorunlu Ücretlendirmeye Tabi Olan Plastik Poşetler Hangileridir?

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen “plastik poşet” tanımı kapsamında kalan poşetlerin tamamı ücretlendirmeye tabi olup bu ücretlendirmeden muaf tutulan plastik poşetler ...

Detay

Son Eklenen Sorular

Plastik poşet üreticisi, ithalatçısı veya tedarikçileri Plastik Poşet Beyan Sistemi üzerinden değil Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden kayıt gerçekleştirecekler ve ambalaj bildiriminde bulunacaklardır. Bu işletmelerin Ambalaj Bilgi Sisteminde kayıtları yoksa faaliyet gösterdikleri İl Müdürlüklerimize başvurarak sisteme kayıt yaptırmaları gerekmektedir. ... Detay
Beyan dönemi içinde plastik poşet satın almayan ve plastik poşet satımı yapmayan satış noktaları bu tür beyanlar için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye uygun hareket etmeleri gerekmektedir. ... Detay
Ücretlendirmeye tabi olan tüm poşetlerin yüzeylerinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanılması önerilmekte olup ... ... Detay
Usul ve Esaslar kapsamında yer alan ve ücretli olarak verilmesi plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olması gerekmekte olup ... ... Detay
İletişim kanallarımız için ... ... Detay
Satış Noktalarının plastik poşetlere yönelik uygulamaları Bakanlığımız ve İl Müdürlüklerimizce denetlenmekle birlikte... ... Detay
Uygulama Kanun gereği düzenli olarak devam edecektir. ... Detay
Çift Kat Kalınlık, mikron ve ebat ölçümü için örnekler aşağıda yer almaktadır... ... Detay
Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile maksadımız yasaklamak değil, kısıtlamaktır. Hedeflerimiz; 2018 yılında 440 adet/kişi olan kullanım değerini, 2019 Yılı için 90 adet/kişi, 2025 Yılı için 40 adet/kişi’ye indirgemek ve Avrupa Birliği değerlerine ulaşmaktır. ... Detay
29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu husus 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13'te " Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kay-naklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler ... ... Detay
Eğer söz konusu satış noktaları 1 Ocak 2019’dan itibaren bir müddet plastik poşet satışı gerçekleştirdiler ise faaliyet gösterdikleri aylara ilişkin bildirimlerini Bildirim sistemi üzerinden yapmakla ve plastik poşetten tamamen vazgeçtiği tarihi yine ilgili sisteme girmekle yükümlüdür. ... Detay
Bakanlığımız tarafından sadece belirli plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik düzenleme ve sınırlama getirilmiş olup plastik poşetler haricinde kalan (Kağıt, Karton, tekstil vb malzemeden imal) taşıma torbalarına/poşetlerine uygulanan/uygulanacak olan ücretler Satış Noktalarının kendi kararına bağlıdır. ... Detay
Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde belirlenen taban ücret 25 kuruş olup, satışların bu fiyattan yapılması esastır... ... Detay
22.02.2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Satış Noktaları tarafından... ... Detay