Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Tesis/Şube nasıl eklenir? (Video)

Video anlatım aşağıda yer almaktadır.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Yeni hesap(Firma/Kurum) kaydı nasıl yapılır? (Video)

Video anlatım aşağıda yer almaktadır.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
"Yetkili Değişiklik Başvurusu" nedir?

"Yetkili Değişiklik Başvurusu" yetkilisi/sorumlusu olduğunuz sistemde kayıtlı ancak Hesap (Firma/Kurum) menüsünde görüntülenmeyen, aktif yetkilisi olmayan veya başka bir yetkilisi olan hesapların görüntülenebilmesi ve yönetilebilmesi için İl Müdürlüğü onayı ile tamamlanan bir başvurudur. Başvuru adımları; 1. Hesap (Firma/Kurum) sayfasından, 2. "Yetkili Değişik Başvurusu" başvurusu tuşuna tıklanır, 3. Açılan pencerede Yetkilisi/Sorumlusu olduğunuz Hesabın vergi kimlik numarası girilir, 4. "Yetki Belgesi" yüklenir, 5. Başvuru kaydedilir, 6. Sistem tarafından oluşturulan başvuru formu ile belirtilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulur, 7. Başvurunun onayına müteakip bahse konu firma başvuruyu yapan kişi tarafından yönetilebilir.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Firmanın Yetkilisi işten çıkmış ne yapmalıyım?

1. Hesap (Firma/Kurum) sayfasında bulunan “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, 2. Yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, 3. Bahse konu firmanın yetkilisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, 4. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Firmanın/ Tesisin Yetkililerini hatırlamıyorum ne yapmalıyım?

1. Hesap (Firma/Kurum) sayfasında bulunan “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, 2. Yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, 3. Bahse konu firmanın yetkilisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, 4. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Yetki Belgesi olarak ne eklemeliyim?

1. Başvurunu yapmakta olduğunu Firma/Kurum’un yetkilisi olduğunuzu gösterir belgeleri eklemelisiniz. 2. Örnek: Ticaret Sicil Gazetesi, Firma/Tesis yetkilisinden alınmış vekaletname, Danışmanlık sözleşmesi vb.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Danışmanlık Firma personeliyim, firmalarım ve tesislerim görünmüyor?

1. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) Firma Yetkilisi olarak tanımlanmış kişiler Firma/tesis aktifleştirebilir. 2. Aksi durumda eski sistemden taşınmış firmayı aktifleştirebilmek için, 3. Hesap (Firma/Kurum) sayfasında bulunan “Yetkili Değişiklik Başvurusu” yapılmalıdır. 4. “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, 5. Yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, 6. Bahse konu firmanın yetkilisi/danışmanı/çevre görevlisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, 7. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır. 8. Tesislerin aktifleştirilebilmesi için, 9. Tesisin bağlı olduğu firmanın yetkilisi sisteme giriş yapar, 10. İlgili tesise yetkili eklenebilir.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Şirket yetkilisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil T.C. Kimlik Numarası yok ne yapmalıyım?

1. Sistemi kullanmak isteyen yabancı uyruklu kişiler, 2. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına müracaat ederek “Yabancı Kimlik Numarası” edinebilir ve bu numara ile e-devlet üzerinden sisteme giriş yapabilir. Detaylı Bilgi için: https://www.nvi.gov.tr/

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Tesislerimin sayısı arttı ne yapmalıyım?

1. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) Tesis yetkilisi T.C. Kimlik numarası alanında sizin T.C. Kimlik numaranızın yer aldığı tüm tesisler sizinle ilişkilendirilerek Tesis (şube) sayfasında aktifleştirilebilecek tesis listesinde gösterilir. 2. Listede sizin yetkilisi/sorumlusu olmadığınız tesisler varsa, 3. İlgili tesisin yanında bulunan kaldır işlemi ile tesisin sizinle olan ilişkisi sistemden kaldırılır.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Danışman Olarak Firma Aktifleştirebilir miyim?

1. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) Firma Yetkilisi olarak tanımlanmış kişiler Firma aktifleştirebilir. 2. Aksi durumda eski sistemden taşınmış firmayı aktifleştirebilmek için, 3. Hesap (Firma/Kurum) sayfasında bulunan “Yetkili Değişiklik Başvurusu” yapılmalıdır. 4. “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, 5. Yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, 6. Bahse konu firmanın yetkilisi/danışmanı/çevre görevlisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, 7. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Danışman Olarak Nasıl Kendimi Eklerim?

1. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) kayıtlı bir firma/kurum/tesis üzerinde işlem yapılabilmesi için, 2. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) T.C. Kimlik numarası Yetkili T.C. Kimlik numarası alanında T.C. Kimlik numarası yazılı olan kişi sisteme girerek ilgili firma/kurum/tesis’e yetkili olarak Çevre Görevlisini ekleyebilir.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Tesis yetkilisiyim sisteme giriş yaptım ama tesisim görünmüyor ne yapmalıyım?

1. Tesisiniz eski sistemden(online.cevre.gov.tr) hatalı vergi kimlik numarası, üzerinde hiçbir beyan/işlem yapılmamış olması veya mükerrer kayıtlar nedeniyle taşınmamış olabilir, bu durumda “Yardım Masası” üzerinden “Yeni Talep” açarak destek personeline ulaşabilirsiniz. 2. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) tesisin Yetkili T.C. Kimlik numarası alanında başka birinin T.C. Kimlik numarası alanı yazıldığı durumda tesis sadece bahse konu kişi üzerinde görüntülenir, 3. Bu durumda, 4. Bahse konu tesisin bağlı bulunduğu Firmanın yetkilisi tesise yetkili ekleyebilir.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Firma sahibi olarak sisteme giriş yaptım ama firmam görünmüyor ne yapmalıyım?

1. Firmanız eski sistemden(online.cevre.gov.tr) hatalı vergi kimlik numarası veya mükerrer kayıtlar nedeniyle taşınmamış olabilir, bu durumda “Yardım Masası” üzerinden “Yeni Talep” açarak destek personeline ulaşabilirsiniz. 2. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) firmanın Yetkili T.C. Kimlik numarası alanında başka birinin T.C. Kimlik numarasının alanı yazıldığı durumda firma sadece bahse konu kişi üzerinde görüntülenir, 3. Bu durumda, 4. “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, 5. Yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, 6. Bahse konu firmanın yetkilisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, 7. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Tesis Yetkilisi nasıl eklenir?

1. Firma/Kurum Yetkilisi veya Tesis yetkilisi olarak sisteme giriş yapılır. 2. Tesis (Şube) sayfasında bulunan listeden tesis kaydı seçilir, 3. Yetkililer sekmesine geçiş yapılır, 4. Yetkili ekle düğmesine basılır, 5. Açılan pencereye yetki verilecek kişinin TCKN numarası yazılır, 6. Ekle düğmesine basılır, açılan pencereden onaylama işlemi yapılır. 7. Yetkili olarak sisteme eklenen kişi e-devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yapar, 8. Yetkili olarak atandığını dair bilgileri inceler ve onaylar, 9. Atanan yetkili onay işleminin ardından ilgili tesis ile işlem yapabilir. Önemli Not: Yetki verilecek kişi işleme başlamadan önce mutlaka sisteme giriş yapmış olmalıdır.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Firma Yetkilisi nasıl eklenir?

1. Firma/Kurum Yetkilisi olarak sisteme giriş yapılır. 2. Hesap (Firma/Kurum) sayfasından Firma/Kurum kaydı seçilir, 3. Yetkililer sekmesine geçiş yapılır, 4. Yetkili ekle düğmesine basılır, 5. Açılan pencereye yetki verilecek kişinin TCKN numarası yazılır, 6. Ekle düğmesine basılır, açılan pencereden onaylama işlemi yapılır. 7. Yetkili olarak sisteme eklenen kişi e-devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yapar, 8. Yetkili olarak atandığını dair bilgileri inceler ve onaylar, 9. Atanan yetkili onay işleminin ardından bahse konu firma ve firmaya bağlı tüm tesisler ile işlem yapabilir. Önemli Not: Yetki verilecek kişi işleme başlamadan önce mutlaka sisteme giriş yapmış olmalıdır.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Tesis Aktifleştirmeyi kimler, nasıl yapabilir?

1. Firma/Kurum Yetkilisi olarak sisteme giriş yapılır. 2. Öncelikle Firma/Kurum kaydı aktifleştirilmemişse aktifleştirme işlemi yapılır. 3. Tesis (Şube) sayfasında bulunan Tesis/Şube listesindeki Aktifleştirilecek Tesis seçilir. 4. Gerekli bilgiler güncellenerek aktifleştirme yapılır. 5. Aktifleştirilebilecek Tesis/Şube listesinde yetkili/sorumlu olunan Tesis/Şube bulunmuyorsa, 6. Bahse konu tesisin bağlı bulunduğu Firmanın yetkilisi tesisi aktifleştirebilir, 7. Aktifleştirme işleminin ardından tesislere yetkili ekleyebilir.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Firma/Kurum Aktifleştirmeyi kimler yapabilir?

1. Çevre Bilgi Sisteminde(online.cevre.gov.tr) Firma Yetkilisi olarak tanımlanmış kişiler TCKN ile e-devlet kapısından sisteme giriş yapar, 2. Hesap (Firma/Kurum) sayfasındaki >> Aktifleştirilebilecek(Firma/Kurum...)Listesinden, 3. Aktifleştirme istediği Firma/Kurum kaydını seçer, 4. Bilgileri güncelleyerek kaydı aktifleştirir. 5. Aktifleştirilebilecek(Firma/Kurum...)Listesinde yetkili/sorumlu olunan firma/kurum bulunmuyorsa, 6. “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, 7. Yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, 8. Bahse konu firmanın yetkilisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, 9. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Nace Kodu Nedir?

Tüzel kişiliklerin faaliyet alanlarına göre tehlike sınıflarının belirlendiği kodlama sistemi ve listesidir. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
UAVT Kodu Kullanılmış Hatası?

UAVT kodu başka bir tesisin adresi olarak bildirilmesi durumunda aynı uavt kaydına başka bir tesis eklenemez.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
UAVT Kodu Nedir?

Türkiye sınırları içerisinde taşınmazlara verilen 10 haneli numaralandırma bilgisidir. Oturduğunuz evin veya işyerinin bir kapı numarası bir de tekil UAVT kodu bulunmaktadır. Bu kod ile taşınmazlar tanınmaktadır. http://adreskodu.dask.gov.tr https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Tesis Yetkilisi kimdir?

a. Firma/Kurum yetkilileri, b. Firma yetkilisi veya yetkili organı tarafından yetkilendirilmiş kişi, kurum veya şirketler

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Firma/Kurum Yetkilisi kimdir?

a. Firmanın Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen sahip ve ortakları, b. Firma yetkilisi veya yetkili organı tarafından yetkilendirilmiş kişi, kurum veya şirketler c. Kurum ve kuruluşların en üst amirleri,

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Tesis Nedir?

Çevre mevzuatı kapsamına giren faaliyetlerde, faaliyetin fiili olarak gerçekleştiği Firma/Kuruma bağlı birimin kaydıdır.

Detay

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Genel Soru/Cevaplar
Firma/Kurum Nedir?

Çevre mevzuatı kapsamına giren faaliyetlerde, faaliyetin yürütüldüğü birimlerin Maliye Bakanlığı Vergi Numarası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı MERSİS Numarası, Başbakanlık Devlet Teşkilatı Veritabanı Kodu ile ilgili kurum kayıtlarından aktarılarak tanımlanan gerçek veya tüzel kişilik kaydıdır.

Detay

Son Eklenen Sorular

Video anlatım aşağıda yer almaktadır. ... Detay
"Yetkili Değişiklik Başvurusu" yetkilisi/sorumlusu olduğunuz sistemde kayıtlı ancak Hesap (Firma/Kurum) menüsünde görüntülenmeyen, aktif yetkilisi olmayan veya başka bir yetkilisi olan hesapların görüntülenebilmesi ve yönetilebilmesi için İl Müdürlüğü onayı ile tamamlanan bir başvurudur. Başvuru adımları; 1. Hesap (Firma/Kurum) sayfasından, 2. "Yetkili Değişik Başvurusu" başvurusu tuşuna tıklanır, 3. Açılan pencerede Yetkilisi/Sorumlusu olduğunuz Hesabın vergi kimlik numarası girilir, 4. "Yetki Belgesi" yüklenir, 5. Başvuru kaydedilir, 6. Sistem tarafından oluşturulan başvuru formu ile belirtilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulur, 7. Başvurunun onayına müteakip bahse konu firma başvuruyu yapan kişi tarafından yönetilebilir. ... Detay
1. Hesap (Firma/Kurum) sayfasında bulunan “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, 2. Yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, 3. Bahse konu firmanın yetkilisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, 4. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır. ... Detay
1. Hesap (Firma/Kurum) sayfasında bulunan “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, 2. Yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, 3. Bahse konu firmanın yetkilisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, 4. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır. ... Detay
1. Başvurunu yapmakta olduğunu Firma/Kurum’un yetkilisi olduğunuzu gösterir belgeleri eklemelisiniz. 2. Örnek: Ticaret Sicil Gazetesi, Firma/Tesis yetkilisinden alınmış vekaletname, Danışmanlık sözleşmesi vb. ... Detay
1. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) Firma Yetkilisi olarak tanımlanmış kişiler Firma/tesis aktifleştirebilir. 2. Aksi durumda eski sistemden taşınmış firmayı aktifleştirebilmek için, 3. Hesap (Firma/Kurum) sayfasında bulunan “Yetkili Değişiklik Başvurusu” yapılmalıdır. 4. “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, 5. Yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, 6. Bahse konu firmanın yetkilisi/danışmanı/çevre görevlisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, 7. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır. 8. Tesislerin aktifleştirilebilmesi için, 9. Tesisin bağlı olduğu firmanın yetkilisi sisteme giriş yapar, 10. İlgili tesise yetkili eklenebilir. ... Detay
1. Sistemi kullanmak isteyen yabancı uyruklu kişiler, 2. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına müracaat ederek “Yabancı Kimlik Numarası” edinebilir ve bu numara ile e-devlet üzerinden sisteme giriş yapabilir. Detaylı Bilgi için: https://www.nvi.gov.tr/ ... Detay
1. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) Tesis yetkilisi T.C. Kimlik numarası alanında sizin T.C. Kimlik numaranızın yer aldığı tüm tesisler sizinle ilişkilendirilerek Tesis (şube) sayfasında aktifleştirilebilecek tesis listesinde gösterilir. 2. Listede sizin yetkilisi/sorumlusu olmadığınız tesisler varsa, 3. İlgili tesisin yanında bulunan kaldır işlemi ile tesisin sizinle olan ilişkisi sistemden kaldırılır. ... Detay
1. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) Firma Yetkilisi olarak tanımlanmış kişiler Firma aktifleştirebilir. 2. Aksi durumda eski sistemden taşınmış firmayı aktifleştirebilmek için, 3. Hesap (Firma/Kurum) sayfasında bulunan “Yetkili Değişiklik Başvurusu” yapılmalıdır. 4. “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, 5. Yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, 6. Bahse konu firmanın yetkilisi/danışmanı/çevre görevlisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, 7. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır. ... Detay
1. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) kayıtlı bir firma/kurum/tesis üzerinde işlem yapılabilmesi için, 2. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) T.C. Kimlik numarası Yetkili T.C. Kimlik numarası alanında T.C. Kimlik numarası yazılı olan kişi sisteme girerek ilgili firma/kurum/tesis’e yetkili olarak Çevre Görevlisini ekleyebilir. ... Detay
1. Tesisiniz eski sistemden(online.cevre.gov.tr) hatalı vergi kimlik numarası, üzerinde hiçbir beyan/işlem yapılmamış olması veya mükerrer kayıtlar nedeniyle taşınmamış olabilir, bu durumda “Yardım Masası” üzerinden “Yeni Talep” açarak destek personeline ulaşabilirsiniz. 2. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) tesisin Yetkili T.C. Kimlik numarası alanında başka birinin T.C. Kimlik numarası alanı yazıldığı durumda tesis sadece bahse konu kişi üzerinde görüntülenir, 3. Bu durumda, 4. Bahse konu tesisin bağlı bulunduğu Firmanın yetkilisi tesise yetkili ekleyebilir. ... Detay
1. Firmanız eski sistemden(online.cevre.gov.tr) hatalı vergi kimlik numarası veya mükerrer kayıtlar nedeniyle taşınmamış olabilir, bu durumda “Yardım Masası” üzerinden “Yeni Talep” açarak destek personeline ulaşabilirsiniz. 2. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) firmanın Yetkili T.C. Kimlik numarası alanında başka birinin T.C. Kimlik numarasının alanı yazıldığı durumda firma sadece bahse konu kişi üzerinde görüntülenir, 3. Bu durumda, 4. “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, 5. Yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, 6. Bahse konu firmanın yetkilisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, 7. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır. ... Detay
1. Firma/Kurum Yetkilisi veya Tesis yetkilisi olarak sisteme giriş yapılır. 2. Tesis (Şube) sayfasında bulunan listeden tesis kaydı seçilir, 3. Yetkililer sekmesine geçiş yapılır, 4. Yetkili ekle düğmesine basılır, 5. Açılan pencereye yetki verilecek kişinin TCKN numarası yazılır, 6. Ekle düğmesine basılır, açılan pencereden onaylama işlemi yapılır. 7. Yetkili olarak sisteme eklenen kişi e-devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yapar, 8. Yetkili olarak atandığını dair bilgileri inceler ve onaylar, 9. Atanan yetkili onay işleminin ardından ilgili tesis ile işlem yapabilir. Önemli Not: Yetki verilecek kişi işleme başlamadan önce mutlaka sisteme giriş yapmış olmalıdır. ... Detay
1. Firma/Kurum Yetkilisi olarak sisteme giriş yapılır. 2. Hesap (Firma/Kurum) sayfasından Firma/Kurum kaydı seçilir, 3. Yetkililer sekmesine geçiş yapılır, 4. Yetkili ekle düğmesine basılır, 5. Açılan pencereye yetki verilecek kişinin TCKN numarası yazılır, 6. Ekle düğmesine basılır, açılan pencereden onaylama işlemi yapılır. 7. Yetkili olarak sisteme eklenen kişi e-devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yapar, 8. Yetkili olarak atandığını dair bilgileri inceler ve onaylar, 9. Atanan yetkili onay işleminin ardından bahse konu firma ve firmaya bağlı tüm tesisler ile işlem yapabilir. Önemli Not: Yetki verilecek kişi işleme başlamadan önce mutlaka sisteme giriş yapmış olmalıdır. ... Detay